جز عشق

جز عشق که می تواندم، این دل،
ـ این آینه ـ از غبار بزداید؟
بر روی من ـ این همیشه در دوزخ ـ
یک پنجره از بهشت بگشاید

جز عشق که می تواند از دستم
بین من و خویشتن پلی بندد؟
تا خاک ز خاکدان رها گردد
تا ذره به آفتاب پیوندد

/ 0 نظر / 9 بازدید