عشق من

عشق من!!
از من گذشتی ..... خوش گذر
بعد از این حتی تو اسمم را نبر
خاطراتم را ، تو بیرون کن ز سر

دیشب از کف رفت ، فردا را نگر
آخر ، این یکبار از من بشنو پند
بر من و بر روزگارم دل مبند

عاشقی را دیر فهمیدی چه سود
عشق دیرین گسسته تار و پود

گر چه آب رفته باز آید به رود.
ماهی بیچاره اما مرده بود

بعد از این هم آشیانت هر کس است
باش با او
یاد تو ما را بس است

/ 0 نظر / 7 بازدید