آسمان آبی

http://up.iranblog.com/Files73/7981b2fef6224ab1b7f1.jpg

هیچ تفاوتی نمی کند اگر که ابرها....
درست بالای سرت باشند!
شادی ات را به روزی آفتابی موکول نکن.
به تمام مقدسات سوگند
آسمان با احساس زمینی تو
آبی می شود!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید