/ 2 نظر / 10 بازدید
هستي

خيلي خوب بود

بازباران

محمد طاهای عزیز زندگی عجیبیه........ تاگریه نکنی کسی نوازشت نمیکنه تانخوای بری کسی نمیگه بمون تانری کسی قدرت ونمیدونه ...وتانمیری کسی نمیبخشتت