کدام آسمان ؟

آنگاه که غرور کسی را میشکنی
و حتی گوشهایت را میگیری
تا صدای شکسته شدن قلبش را نشنوی
آنگاه که خدا را می بینی
ولی بنده خدا را نادیده می انگاری
می خواهم بدانم دستانت را رو به کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختیت دعا کنی

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد

انگاه که چشمان تو خیره بر آسمان باشد خیزش آوازگون بخت هایم را ببین آری ستاره اما تهی آنگاه که چشمان تو با رصد هر ستاره به من نزدیکتر میشود احساس میکنم از من جدا هستی نگاه کن آسمان پر ستاره است