آروزی من ....

 

آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد...

 

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز....

 

و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی....

 

عاشق آنکه تو را می خواهد...

 

و به لبخند تو از خویش رها می گردد...

 

 و ترا دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد!

/ 0 نظر / 9 بازدید