باران

وای ، باران؛ 
باران!
شیشه ی پنجره را باران شست.
از دل من اما،
چه کسی نقش تو را خواهد شست؟!
آسمان سربی رنگ
من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ.
می پرد مرغ نگاهم تا دور
وای، باران؛
باران؛
پر مرغان نگاهم را شست.

/ 2 نظر / 24 بازدید
ریحانه

وای .....حرف دلمو زدی

absalan

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از جنس زمینم ،خوب میدانم که اینجا جمعه بازار است ودیدم عشق را در یسته های زرد کوچک نسیه می دادند در اینجا قدر مردم را به جو اندازه می گیرند در اینجا شعر حافظ را به فال کولیان در به در اندازه می گیرند نیا باران زمین جای قشنگی نیست..........