پیغام مدیر وبلاگ

سلام به همه جوونای ناب و گل ایرونی


من از همه معذرت میخوام چون چند وقتی نتونستم وبلاگ رو آبدیت کنم


بخاطر اینکه از طرف شرکت اومدم مأموریت شیراز برای نیروگاه BOT این شهر و به زودی در خدمت همه شما گل ها هستم

/ 2 نظر / 8 بازدید
زهــرا

…..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, سلام ’•,`’•,*,•’`,•’ با مطلبی .....`’•,,•’.. در روز بزرگداشت مولوی به روزم[گل] ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•..’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’

ذهني پر از سوار

سلام با تازه ترين غزلم... گام بر مي دارم اما اين گذر بيهوده است تا کليدِ دل نچرخد فکرِ در، بيهوده است آه اي گنجشک من در کنج غمهايت بمان آسمان وقتي نباشد بال و پر بيهوده است کار با ابرو کمانان آخرش رسوايي ست تير اگر از چشم برخيزد سپر بيهوده است / / و لينک آخرين نقدها و نوشته هايم در روزنامه جام جم به روزم