به تو عادت کردم

به تو عادت کردم
وقتی می گیری دستمو
داغ می کنه تنمو
زندگی باورم می شه
حس می کنم بودنمو
تا سر رو شونم میذاری
رو هم میذارم چشامو
نفس می گیرم من ازت
ببین منو خواستنمو
به تو عادت کردم
به تو و دیدنت عادت کردم
به تو عادت کردم
به تو و بودنت عادت کردم
نوازشات دوست دارم
بوسیدنات دوست دارم
حالا که تو مال منی
چه شوقی تو سینه دارم
برق نگات دوست دارم
اون خنده هات دوست دارم
وقتی بهونه می گیری
بهو نه هات دوست دارم
به تو عادت کردم
به تو و دیدنت عادت کردم
به تو عادت کردم
به تو و بودنت عادت کردم

دوستت دارم.........

/ 0 نظر / 43 بازدید