یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمتقدیم به بی وفاترین


 

جواب آن همه محبت هایم را خوب دادی محجوب من

میدانم که روزی فانوس بدست بدنبال ذره ای از آن همه عشق من خواهی گشت

اما بدان عشقم را با پول معامله کردی

هرچقدر خواستی بگرد دیگر خبری از عشق پاکم نیست

تو که پول داری با همان اگر توانستی عشقی بخر

 

 

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام

سلام ای شوق دیداری که هر لحظه به غارت میبری دل را
سلام ای اولین لحظه
سلام ای اولین دیدار سلامی از دل تنها
سلامت می کنم ای یورش خورشید
مثال بارش ابری که بر دل میزند باران
به سان شعله آتش که می بارد زتنهایی
سلام ای اوج بی تابی
سلام ای شوق دیداری که می راند ز تنهایی دل پژمرده من را
تمام تار و پود من به تاراج تو می باشد
بلی این بار من هستم
من سرما زده در اوج تنهایی
نمی خواهی ز من پرسی
ز تاراج دل و دینم
ترنمهای دلداری به یغما می برد دل را
به تنهایی
که می دانی

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام