یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم 

ما عاشقان ایرانی هستیم

              

                 ای دلم زهر جدایی را بخور

                                    
چوب عمری بی وفایی را بخور

                      ای دلم دیدی که ماتت کرد و رفت

                                          خنده ای بر خاطراتت کرد و رفت

                           من که گفتم این بهار افسردنی است

                                               من که گفتم این پرستو رفتنی است

                                آه عجب کاری بدستم داد دل

                                                    هم شکست و هم شکستم داد دل


¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام