یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست
    بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست
          گفتم که صبر کن و گوش به من دار
                گفتی که نه باید بروم حوصله ای نیست
                      پرواز عجب عادت خو بیست
                            ولی تو رفتی و دیگر اثر از چلچله ای نیست
                                 گفتی که کمی فکر خودم باشم
                                     و آنوقت جز عشق تو در خاطر من مشغله ای نیست
                                            رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت

                                                 بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست


¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام