یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم



وقتی بود که

دستان گرمت، روح سردم را

نوازشداد

حالا که

تنهاترین لحظه هایم را با

تو پر کرده ام

آه ه ه که نمیدانم

حالا تو تنهایی هایت

رابا کدام ستاره تقسیم کرده ای.....

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟