یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمبه راستی چه سخت است خندان نگهداشتن لبها
در زمان گریستن قلبها
و تظاهر به خوشحالی در اوج غمگینی
و چه دشوار و طاقت فرساست
گذراندن روزهای تنهایی
در حالی که تظاهر می کنی هیچ چیز
برایت اهمیت ندارد
اماچه شیرین است در خاموشی و خلوت
به حال خود گریستن

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام