یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم



خداوندا
زیباترین لحظه ها را
نصیب کسی کن که
زیباترین لحظه هایش را
بخاطر بخشیدن
زیباترین لحظه ها
به دیگران
از دست میدهد

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟