یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنممدت ها بود سه چیز را ترک کرده بودم
شعر را... ماه را.... و تو را ...
امروز که به اجبار قلبم را ورق زدم
هنوز اولین سطر را نخوانده
تو را به خاطر آوردم و شب های مهتاب را...
ولی نه...!! باید ترک کنم
هم تو را....هم شعر را .... و هم٬ همه ی شب هایی را که به ماه نگاه می کردم

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام