یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمدوباره ثانیه هامانده اند پا برجا
دوباره قافیه هامانده اند بی معنا
چگونه دل به تو دادم، خودم نفهمیدم
ولی دلم به هوای تودل برید از ما
برید و رفت و ندیدمکجا نشست این بار
ولی یقین که تو رابرگزیده او از ما
یکی نبود و یکی بود وهیچکس جز تو
ورقنزد به نگاهی حکایت ما را

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام