یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمگفتمش دل میخری ؟
پرسید چند؟
گفتمش دل مال تو تنها بخند
خنده ای کرد و دل ز دستانم ربود
تا به خود باز امدم او رفته بود

دل زدستش روی خاک افتاده بود
جای پایش روی دل جا مانده بود 

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام