یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم



گل زرد،گل زرد،گل زرد
بیا باهم بنالیم از سر درد
عنان تا در کف نامردمان است
ستم با مرد خواهد کرد نامرد

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام