یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمآنگاه که عشق تو را می خواند
................................. در پس او برو
................................................. گر چه راه های عشق سخت و پر شیب است

و آنگاه که بال هایش تو را در خود پیچند
.................................................. . آرام گیر
.................................................. ............. گرچه شمشیر پنهان بال هایش تو را زخم زند

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام