یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمهر قطره را لیاقت دریا نیست.
هر دل را نتوان جایگه عشق دانست و نه هر رهرو را سالک!
عشق اکسیر جاودانگی است و هر کس را یارای نوشیدن جرعه ای از آن نیست!
ما فقط درک جزیی از آن و عوالم ظاهرش را قادریم. ...

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام