یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم



http://up.iranblog.com/Files73/694380d30efd4b02b960.jpg

من از عمق رفاقتها ,من از لطف صداقتها
من از تکرار بودنها نمیترسم
,من از حرف جدایی ها من از مرگ رفاقتها,
من از میلاد تلخ بی وفایی ها میترسم.

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟