یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنممرا اینگونه نگاه نکن دل من پر از
سکوت است سکوتی که اگر نمایان شود
عالمی را به آتش می کشد در پس پوسته ی
حرفهای من سکوتی پر معنا نهفته است صدها جلد کتاب
یک دقیقه آن است و در تاکستان ابدیت یک شاخه انگور دارد
شرابی که از آن افشرده ام دنیایی را مست میکندودیگری را می کشد
مرا رها مکن

 

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام