یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنماز دردی که افتادست بر جانم چه می دانی؟

دلم تنها تو را دارد ولی با او نمی مانی

تمام سعی تو کتمان عشقت بود

درحالی که ازچشمان مستت خوانده بودم راز پنهانی

فقط یک لحظه آری با نگاهی اتفاق افتاد

چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام