یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم 

قال الله تعالی :

مَنْ طَلَبنی  وَجَدَنی ، وَ مَنْ وَجَدَنی  عَرَفَنی ، وَ مَنْ عَرَفَنی  ‌أحَبّنی

 وَ مَنْ أحَبّنی  عَشَقَنی ، وَ مَنْ عَشَقَنی  عَشَقْتَهُ

 وَ مَنْ عَشَقْتَهُ  قَتَلْتهُ ، وَ مَنْقَتَلْتَهُ  فَعَلَیّ دِیَتُه

 فَمَنْ عَلَیّ دِیَتُه ، فَأنَا دِیَتُهآنکس که مرا طلب کند ، می یابد و آنکس که مرا یافت ، می شناسد

 و آنکس که مرا شناخت ، دوست می دارد

و آنکس که مرا دوست داشته باشد

 به من عشق می ورزد و آنکس که به من عشق بورزد

 من نیزبه او عشق می ورزم

و آنکس که به او عشق عشق بورزم ، او را می کُشم

و آنکس که من او را بکُشم ، خونبهایش بر من واجب است

و آنکس که خونبهایش بر من واجب است

 پس من ، خود خونبهایش هستم


بـا درد بـسـاز ، چـون دوای تـو مـنـم                   در کس منگر که آشنای تو منم

گر بر سر کوی عشق ما کُشته شوی               شُکرانه بده که خونبهای تو منم


¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟     داغ کن - کلوب دات کام