یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمسالروز خیانت

تمـــام زندگی ایت
به تمام لحظات عاشقـــانه مان
نخواهد گذشت خــــائن
سالروز حســــرت خوردنت مبارک

 

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟