یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمهمکلاسی غم های منـــ

چه زود گذشت ترم باهم بودن

شاگرد اول عشق تو شدی و من

باز هم مشروط چشمــــانت شدم

 ¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟