یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمیک عاشق ایرانی


گم می شود
صدای قدمهای عشق
حــوالی مــرداب هــوس
به شکوه عشق قسم که نیلوفر
ارزش چشمک زدن نــدارد خــائن ....

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟    

میدونین چیه دوستان؟
مدت هاست احساس میکنم
کر و لال شدم ...
بخاطر اینکه این روزها
صدای احساساتم رو فقط
صفحه ی کیبورد لب تاپم میشنوه ...!

 

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟    

یک عاشق ایرانی

قدم های هنوز میلغزند
التهابیست میان ماندن و رفتن
زمزمه لب هایم ساز خداحافظیست
سوسوی نگاهم به دور دست هاست
در دهکده ی دل جای برای ماندن نیست
ویران شده ایست متروک و بی صدا
گاه گاهی صدای حق حق بارانی به پا میکند
اینجا در همسایگی خدا باید برای به اوج رسیدن پرید

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟    

یک عاشق ایرانی

بیـــا بـــاران
زمین جای قشنگیست
کوچه ها دلتنگ توهستن
غباری سیاه بر دل مردم نشسته
اینجا همه چشم انتظار بوسه ی خدایند
بیـــا بـــاران
پیاله های ما خالیست
اینجا تمام حس ها مرده اند
ببر با خود این غبار گناه را
بیـــا بـــاران
من از جنس زمینم
سیاهی روی من گواه نیست
سنگی دل های مان
از طوفان وسوسه هاست
بیـــا بـــاران
تنها هوس شیرین ما
بوی نم خاکست
بوی تازگی
بوی رحمت خدا
بیـــا بـــاران

پ,ن : اگه به من رحم نمیکنین به جوونیم رحم کنین این نوشته رو با ذکر نامم کپی کنین

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟