یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمما عاشقان ایرانی هستیم

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟